DEMO2000 utlyser 90 millioner kroner i en ekstra utlysning!

Gladmelding til leverandørindustrien! Ikke fortvil dersom du gikk glipp av høstens Demo2000-utlysning. Forskningsrådet har nå lansert en ny utlysning med frist 17. februar 2016.
Erna Solberg og regjeringens ambisjoner og forslag til statsbudsjett for 2016 speiles i utlysningen! Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet å øremerke 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling gjennom Demo2000-programmet. Dette er en styrking av ordningen på 100 millioner kroner og skal bidra til økt innovasjon, aktivitet og sysselsetting i industrien.

Nofas ved Emil Løvgren, Managing Consultant Oil & Gas, kommenterer utlysningen slik:

«Dette er et viktig signal til leverandørindustrien om at nasjonen fortsatt har sterke ambisjoner om å bevare og videreutvikle en bærekraftig næring. Utlysningen viser også at Norge fortsatt ønsker å stimulere til økt satsing og innovasjon på vår kontinentalsokkel og sikre langsiktig og kostnadseffektiv drift.»

Fakta om Demo2000 programmet:

  • Demo2000 har som formål å kvalifisere ny offshore-teknologi i samarbeid mellom leverandørindustrien, forskningsinstitutter og oljeselskaper ved å støtte utvikling og demonstrasjon av prototyper og pilotinstallasjoner.
  • Demo2000 kan støtte opptil 25% av prosjektets kostnader.
  • Bevilgning forutsetter samarbeid med oljeselskap for tilgang til utprøving av pilotinstallasjon på egnet testfasilitet.
  • Demo2000 oppfordrer til samarbeid med internasjonale aktører for kunnskapsdeling og felles aktiviteter.

Artikkelen er skrevet av Nofas og kan leses i sin helhet her:
http://www.nofas.no/nyheter_cms/2015/oktober/demo2000-utlyser-90-millioner-kroner-i-en-ekstra-utlysning-/143