PwC har sluppet årets “Samfunnsansvar 100” liste

PriceWaterhuoseCoopers har tatt på seg ansvaret med å kartlegge hvordan 100 av Norges største bedrifter kommuniserer sitt samfunnsansvar.
Les hele rapporten hos PWC – Klikk her