• Ukens wow!

    I dag foregår nesten 5 pst. av Norges
    handel med varer og tjenester med Kina.
    Landet står for 10 pst. av Norges import av varer.

  • You are unauthorized to view this page yet.