• Ukens wow!

    Norsk eksport av olje og gass utgjorde svimlende 79 milliarder kroner i september. Til sammenligning vil vi i hele 2021 eksportere sjømat for ca. 100 milliarder kroner.