Medlem av Open Innovation Lab of Norway?

Er bedriften din medlem av Open Innovation Lab of Norway?
Tilgang til Innovasjonsportalen er en del av medlemsskapet, og du kan få tilsendt tilgang for dine medarbeidere.

Kontakt oss via post@innovate.no for å få registrert dine brukere.